Kanalizacja zewnętrzna z PVC Pipelife należy do najbardziej przemyślanych systemów dostępnych na polskim rynku. Elementy kanalizacji to rury i kształtki kielichowe w pełnym zakresie średnic, adaptory i studnie kanalizacyjne.

Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych. Oferta Pipelife Polska obejmuje studzienki kanalizacyjne typu Mabo o gładkiej rurze wznoszącej z PVC, o średnicach DN 200 mm i 400 mm oraz najnowszą generację studzienek typu Pragma®, a mianowicie studzienki kanalizacyjne o strukturalnej rurze wznoszącej wykonanej z polipropylenu blokowego, o średnicach ID 315, DN 400 mm oraz 630 mm.

System kanalizacji wewnętrznej produkowany jest z polipropylenu kopolimerowego PP-b. Dzięki zastosowaniu polipropylenu kanalizacja posiada szereg zalet nie dostępnych dla produktów wykonanych z materiałów tradycyjnych lub z innych tworzyw sztucznych.

Zasuwa burzowa KARMAT (kanalizacyjny zawór zwrotny) zabezpiecza pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Zagrożenie takie występuje najczęściej w instalacjach kanalizacji sanitarnej podłączonych do sieci ogólnospławnych oraz w instalacjach kanalizacji deszczowej. Może być spowodowane intensywnymi opadami, roztopami lub powodzią.

Systemy drenarskie (PVC-U) służą do odwadniania wszelkich terenów, począwszy od działki wokół budynku,aż do obszarów takich jak pola uprawne, łąki, parki, czy boiska sportowe. Gwarantuje zabezpieczenie przed napływem wody praktycznie we wszytskich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego, w różnorodnych warunkach geologicznyc i hydrogeologicznych.

Rury ciśnieniowe (PE)

Rury te produkuje się metodą wytłaczania z polietylenu PE 80 i PE 100. Przewody wykonane z PE odznaczają się wysokimi parametrami fizykochemicznymi, umożliwiającymi bardzo szeroki zakres zastosowań. Doskonale nadają się do min. budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, przesyłania chemikaliów, renowacji rurociągów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składa się z osadnika gnilnego, studzienki rozdzielającej i regulującej dopływ ścieków do drenażu, rur rozdzielczych, rur rozsączających i przewodów wentylacyjnych zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny.

Zbiorniki szczelne z PE typu SZAMBO przeznaczone są do magazynowania ścieków bytowo-gospodarczych. Są całkowicie szczelny i odporne na ścieki i środowisko gruntowe. Odporność polietylenu na różnorodne związki chemiczne zawarte w ściekach jest najwyższa w porównaniu do wszytskich innych materiałów,z których wykonuje się zbiorniki na ścieki. Zbiornik ten jest całkowicie szczelny,a dzięki temu przyjazny środowisku naturalnemu. Nadają się  doskonale również do magazynowania wody deszczowej. Gromadzenie wody deszczowej jest ekonomicznym rozwiązaniem. Woda deszczowa może być wykorzystana min. do podlewania upraw, terenów zielonych.

System odwodnień liniowych ZMM MAXPOL jest niezwykle trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne, nie ulega korozji, jest łatwy w montażu. Stosowane moduły umożliwiają wszechstronne zastosowanie do odprowadzania wody z chodników, placów, dróg, garaży, obiektów sportowych, itp. Ponadto poszczególne elementy systemu mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, mogą być skracane o moduł 10 cm, nie tracąc funkcjonalności i łatwości montażu.

Studnie wodomierzowe to doskonała alternatywa dla tradycyjnych studzienek wykonanych z kręgów betonowych. Zastosowanie trwałego polietylenu (PE) jest gwarancją najwyższej jakości i niezawodności. Studnia wodomierzowa jest odporna na korozję i wpływ agresywnego środowiska gruntowego, modułowa konstrukcja eliminuje występowanie nieszczelnych złączy, natomiast niewielka waga ułatwia transport oraz montaż. Proponowane przez firmę ROTO TANK studnie wodomierzowe to najlepsze rozwiązanie dla niezabudowanych nieruchomości gruntowych, czy też budynków nieposiadających pomieszczeń nadających się do zamontowania wodomierza.